Sağlık çalışanlarına şiddet nasıl durdurulur?

Bir kere sağlık çalışanlarının en çok şiddete maruz kaldıkları yer acil servis oluyor. Acil serviste iki ayrı yerde bu değerli insanların sığınabilecekleri çelik kapılı beton sığınak olması lazım. Silahlı saldırı olabilir yahut odunla tahtayla saldıranlar, bıçaklı saldırı yapanlar oluyor. Çelik kapıyla bağlantıyı tamamen kesecek bir sistem oluşturulursa, etrafı da yine çelikle korunmuş yahut betonla korunmuş, polis gelinceye kadar onlar orada kalabilirler. Ayrıca güvenlik elemanı değil de tecrübeli özel harekatçı bulunması lazım. En az iki özel harekatçı bulunsa iyi olur acil servislerde. Böyle tam donanımlı otomatik silahlı tabancalı özel harekatçı orada kenarda bir yerde bekleyebilir. Varlıkları o gelecek çakallara azgınlara ciddi caydırıcı etki yapacaktır. Yani varlığını bilmek bile etkiler. Ama hadi diyelim azgın bir güruhla karşılaştık, o zaman o hanımlar, doktor beyler o sığınaklara girebilirler. Kapıyı da kilitlerler. Orada da her türlü yiyecek, havalandırma şu bu falan hatta banyo ihtiyaçlarını bile karşılayacakları gibi bir durum olması lazım. Belki yarım saat, bir saat orada kalma mecburiyetleri olabilir bir muhasara olduğu için. Evet, böyle bir tedbir alınabilir.


Doktorluk kutsal bir meslektir. Doktorların uzun saatler nöbet tutmasına gerek kalmaması için tıp fakültelerinin sayısının artırılması, puanının biraz düşürülmesi iyi olur. Mevcut durumda doktorlar çok yoruluyor. Doktorlara verilecek psikolojik destek kıymetlidir. Her yerde doktorlara sevgi ve hürmet gösterilmeli, mesela lokantaya gelen bir doktordan ücret alınmaz.

Doktorlardan hiçbir yerde para alınmaması gerekir. Genel bir örf ve ahlak olarak doktorlardan para alınmaması yerleşmeli. Onlar insan canı için tüm hayatlarını adıyorlar, insanların da onları koruyup kollaması gerekir. Tüm hastanelerde sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması riskine karşı güvenlik odaları olsun. Doktorlara her yerde hürmet, sevgi ve saygı gösterilsin ki moral güç bulsunlar. Bir doktor ailesiyle lokantaya gelindiğinde para alınmaz. Çarşıya çıktığında, “Doktorum hoş geldiniz” diye hürmetle karşılanacak. Doktorlara hürmet ve hayatlarını kolaylaştırmak genel bir ahlak prensibi olarak yerleşmeli.

Tıp fakültelerinin sayısı artırılıp, doktorların nöbet ve mesai saatleri, çalışma ve dinlenme ortamları daha uygun hale getirilebilir.

Doktorluk çok çileli çok zordur ama sevabı çoktur. Doktora sevgi, saygı göstermek, hürmet etmek ibadet olur. Onları kimse üzmesin, onlar veli tiynetli insanlar.

Biri hasta olduğunda ona doktor götürmek farzdır. Tedavi imkanı varsa. Müslüman’ın da doktoru kabul etmesi farzdır. Şifayı kabul etmek Allah’ın emrine uygun hareket etmektir, Kuran’a uygun hareket etmektir. Doktoru kabul etmek Allah’tan şifaya duadır ve ibadettir.

Hastalık durumunda ilaç kabulü, doktor kabulü farzdır. Doktor tedavi için gerekli görüyorsa her türlü teknik cihazın kullanımını kabul etmek farzdır. Hastalığın seyrini durduracak şartları kabul etmek farzdır; bu, mekan değişikliği olabilir veya yemesi gerekenlerle ilgili olabilir. Bunları kabul etmemek, geri çevirmek olmaz.

Bu doktor dövmeler, doktor bıçaklamalar, kadınları kesmeler, hanımları vurmalar… Bunlar hep Mehdiyet’in eksikliğinin meydana getirdiği facialardır.


Hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliği için mutlaka güvenli odalar hazır olsun. Her önüne gelen sağlık çalışanlarını hedef alamasın.

Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı var. Sürekli hasta ve ilgi isteyenlerle muhatap oluyorlar, onlara verilecek destek çok kıymetlidir.

Hastaların sağlık çalışanlarına, onların da hastalara çok şefkatli olmaları gerekir. İki tarafın da anlayışlı, halim olması şart.

Adnan Oktar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir