Kuran’daki özgürlüğü nasıl tanımlarsınız?

SORU: Kuran’daki özgürlüğü nasıl tanımlarsınız?

ADNAN OKTAR: Kuran’daki özgürlük, İslam dini geldiğinde Peygamberimiz (sav)’in dinini anladıklarında insanlar acayip şaşırdılar. “Bu nasıl din böyle?” dediler. Çünkü herkes özgür. Bütün tabular kalkmış, bütün kurallar kalkmış. O devirde müşriklerin, putperestlerin adet, gelenek ve örfleri insanları mahvediyordu. Binlerce vardı binlerce. Bir de Hristiyan inançları vardı. Hristiyan gelenekleri, bir de Musevi gelenekleri insanlar onun içinde boğulmuştu. Peygamberimiz (sav)’in vesile olduğu, getirdiği İslam dininde çok şaşırtıcı, çok coşkulu bir rahatlık meydana geldi. Allah diyor ya “kardeşler olarak sabahladınız” bayram. Hayretler içinde kalıyorlar. O ona sarılıyor, ona sarılıyor, birbirlerine varis oluyorlar. Herkes herkesin malını alıyor. Çünkü üstlerinden bir ton yük kalktı. Allah diyor ki “üstlerindeki ağır teklif zincirlerini kaldırdın” diyor Allah. “Allah’ın dilemesiyle. Üstlerindeki o ağır yükleri kaldırdın.” Muazzam ferahladılar, muazzam açıldılar müthiş bir coşku vardı. İşte münafıkların bu çok            ağırına gitti. O özgürlük. Baskı olması gerektiğine inandılar. Acı, gerilim, rahatsızlık. Peygamber (sav) çok seviliyor, hanımlar Peygamberimiz (sav)’e çok düşkün. Çok istekliler. Bazı hanımlar boşanıp Peygamber (sav)’le evlenmek istiyorlar. Münafıklar kendi karılarından yana da çok tedirgin oldular. Hz. Hasan (ra)’a, Hüseyin (ra)’e de sevgi muazzam. Kızlar hep onunla evlenmek istiyorlar. Üç yüz hanım aldı Hz. Hasan (ra) biliyorsunuz. Acayip sıkıldılar. Müthiş bunaldılar. “Ne yapsak da onlara zarar versek.” Peygamber (sav)’e de bir şey yapamıyorlar. Vahiyle korunuyor. Hemen vefatından sonra bak bütün sevdiklerini şehit ettiler münafıklar. Sonra gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı işte o zeminde gelişti. Hürriyetler kalktı, baskı geldi, kadın hakları ortadan kalktı ve her şey yan yattı ve bitti. Şimdi yeniden rahmetli Atatürk’ün meydana getirdiği zeminde bu müşrik tahribatını kaldırdık, kaldırıyoruz, kaldırmaya devam edeceğiz. Ama o arada tabii münafık atakları oluyor, küfür atakları oluyor. Gelenekçi Ortodoks sistemin atakları oluyor. Allah’ın gözleri önünde oluyor bu. Ama yavuz destroyeri gibi yara yara ilerliyoruz elhamdülillah. Ve devam edecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir